HomeNieuwsBiodiversiteit

Biodiversiteit

Publicatiedatum: 26 feb. 2020

 

Op 25 februari 2020 heeft het Algemeen Bestuur (AB) kennis kunnen nemen van de Notitie biodiversiteit. Bedoeling is om de huidige activiteiten met betrekking tot biodiversiteit voort te zetten. Daarnaast om aanvullende maatregelen in de bedrijfsvoering te nemen en optimaal in te spelen op initiatieven van derden.
De voorgestelde voorzichtige aanpak waarderen wij en daarom heeft de SGP ook ingestemd met de inhoud van deze notitie.

Deze ‘Notitie biodiversiteit’ is een nuchtere nota. We schenken bij diverse plannen ook wat meer aandacht aan dit onderwerp. En dat is terecht.

Maar waar de SGP wat moeite mee heeft, is dat velen denken dat wij door wat beter op te letten, van alles zelf te kunnen veranderen. En daar staan wij toch iets anders in. Wij belijden dat de Heere God alles regeert en bestuurt. Van Hem zijn we in alles afhankelijk. Dat betekent niet dat we maar kunnen doen wat we willen. We moeten zeker oog hebben voor de natuur en dus ook voor de biodiversiteit.

We doen nu al meer dan wettelijk verplicht is. Daarom willen wij vooralsnog niet verder gaan dan voortzetting van het huidige beleid.

Wij vinden onderaan pag. 2 nog een belangrijke zin staan “Als maatregelen in het kader van biodiversiteit worden uitgevoerd op initiatief van derden, is de beleidslijn dat de beheerskosten daarvan voor die derden zijn.” Dat uitgangspunt onderschrijven wij geheel.

Bijna onderaan pag. 3 lezen we dat er, om voortgang te boeken bij de aanpak van biodiversiteit, extra inzet nodig is op bewustwording binnen de organisatie. Daar zijn wij nog niet zo van overtuigd, maar misschien heeft het Dagelijks Bestuur (DB) daar meer inzicht in. Ander maaibeheer lezen we ook van maar daar zijn wij altijd wat huiverig voor. Als we tegenwoordig wegbermen/slootkanten zien, dan springen ons de tranen nog wel eens in de ogen. Boeren kijken ook menig keer met argusogen naar bermen met veel onkruiden. Ook dat maakt velen naar onze mening wat huiverig voor al te veel enthousiasme.

Na deze opmerkingen te hebben gemaakt, willen wij instemmen met een voorzichtige aanpak en over twee jaar eens bekijken hoe en waar we dan staan.


Jan Visscher