HomeNieuwsBrongebied Oude Diep - aanvullend krediet

Brongebied Oude Diep - aanvullend krediet

Publicatiedatum: 27 feb. 2020

 

Op 25 februari 2020 heeft het Algemeen Bestuur (AB) een extra krediet beschikbaar gesteld voor het Brongebied Oude Diep. Een deel is voor het oplossen van de PFAS problematiek. Een ander deel voor twee meekoppelkansen (een waterberging en verbeteren waterbeheer). De SGP heeft hier uiteraard ook mee ingestemd. Wel doet het (financieel) flink pijn dat alleen al aan dit project € 475.000 besteed moet worden voor oplossing van de PFAS problematiek.

Net als meerdere projecten in de afgelopen tijd, ontkomt ook dit project niet aan een extra benodigd krediet door de PFAS problematiek. Het is helaas onontkoombaar, maar projecten kunnen niet allemaal stilgelegd worden. Daarom akkoord met het extra krediet van € 475.000 voor onderdeel 1 van dit voorstel.

Als tweede onderdeel wordt een krediet gevraagd van  € 295.000 voor een meekoppelkans die bestaat uit een waterberging op grond van het Drents Landschap. Dit lijkt ons een goede deal. Is er al meer te zeggen over een te verwachten bijdrage van derden?
Onder dat voorbehoud, zoals het Dagelijks Bestuur (DB) ook gemaakt heeft, gaat de SGP hiermee akkoord.

Dan nog een tweede meekoppelkans in onderdeel drie, bestaande uit vervanging van twee duikers door een grotere nieuwe. Dat zou dan na realisatie minder onderhoudskosten geven. In het vervolg wel graag globaal in het voorstel opnemen aan welke jaarlijkse besparing we dan kunnen denken. Gelet op investeringsbedrag stemmen wij hier uiteraard mee in.

Waar ligt het Brongebied Oude Diep?
Het brongebied Oude Diep is gelegen in de gemeente Midden Drenthe, ten zuiden van Westerbork en ten noordoosten van het Linthorst Homankanaal. Het projectgebied bedraagt ongeveer 4.650 ha, met landbouw (hoofdzakelijk akkerbouw en grasland) en natuur als belangrijkste functies. ln het gebied liggen de dorpen Mantinge, Balinge, Bruntinge en Garminge.


Jan VisscherOude Diep