HomeNieuwsDirk-Siert Schoonman start als dijkgraaf

Dirk-Siert Schoonman start als dijkgraaf

Publicatiedatum: 26 aug. 2020

 

Op 25 augustus 2020 is de heer Dirk-Siert Schoonman (52 jaar) met het afleggen van de belofte geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf van ons waterschap. Dit gebeurde ten overstaan van de Commissaris van de Koning in Drenthe, mevrouw Jetta Klijnsma.

Op 22 augustus 2019 is onze vorige dijkgraaf, de heer Herman Dijk, helaas na een korte en zeer ernstige ziekte overleden. Vanaf 1 mei 2019 werd de functie van dijkgraaf waargenomen door de heer Piet Zoon. Deze is in onze regio o.a. burgemeester geweest van Hattem (2003-2008) en Raalte (2008-2014). Na zijn pensionering (2014) was hij in enkele gemeenten waarnemend burgemeester, voordat hij bij ons waarnemer is geweest op een heel ander terrein van het openbaar bestuur. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn gedegen, enthousiast werk als waarnemend dijkgraaf.

Vlak voor de kerstdagen 2019 is de vacature opengesteld voor werving van een nieuwe dijkgraaf. Het bleek een gewilde functie, gelet op het aantal van 37 sollicitanten. Een vertrouwenscommissie van een aantal leden uit ons Algemeen Bestuur heeft aan ons unaniem voorgesteld om de heer Dirk-Siert Schoonman voor benoeming aan te bevelen.
Op 28 april 2020 heeft ons Algemeen Bestuur dit voorstel en aanbeveling unaniem overgenomen.

De aanbeveling gaat dan naar de Colleges van Gedeputeerde Staten van Drenthe en Overijssel. Daarna gaat hun advies via mevrouw Klijnsma naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Dit dient via haar te gebeuren omdat Meppel (Drenthe), sinds de fusie waaruit per 1 januari 2016 het Waterschap Drents Overijsselse Delta is ontstaan, de statutaire vestigingsplaats van dit waterschap is.

Bij Koninklijk Besluit van 26 juni 2020 heeft Koning Willem Alexander de voordracht van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat getekend en is Dirk-Siert Schoonman voor een periode van zes jaar, ingaande 1 augustus 2020, benoemd.

Wij hebben er alle vertrouwen in en zien uit naar een fijne samenwerking met deze nieuwe dijkgraaf.

Dirk-Siert Schoonman heeft veel bestuurlijke ervaring. Hij is actief geweest in besturen van land- en tuinbouworganisaties. Hij was van april 2015 t/m juli 2020 heemraad (dagelijks bestuurslid) van het waterschap Vallei en Veluwe. Sinds december 2016 heeft hij ook zitting in het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen. Daar heeft hij energie, waterkwantiteit en watersysteem in zijn portefeuille.
Verder is hij jarenlang melkveehouder geweest en vanaf 2014 is hij akkerbouwer.


Jan Visscher