HomeNieuwsKrediet voorbereiding planuitwerking Stenendijk Hasselt

Krediet voorbereiding planuitwerking Stenendijk Hasselt

Publicatiedatum: 28 feb. 2020

 

Op 25 februari 2020 heeft het Algemeen Bestuur (AB) een krediet van € 530.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en start van de planuitwerking van het Hoogwaterschermingsprogramma (HWBP) Stenendijk Hasselt. Het gaat om een oude stenen muur (rijksmonument) met een lengte van 1.200 meter.

Een bijzonder dijkversterkingsproject door de aanwezigheid van ruim 1.200 meter stenen muur (ten zuiden van Hasselt, langs het Zwartewater). Het betreft een oude Zuiderzeedijk, al vanaf de middeleeuwen voorzien van een stenen muur. We lezen dat het een Rijksmonument is. Dat geeft begrijpelijk extra kosten.

De subsidie van 90% wordt, naar wij verwachten, verkregen over de totale kosten inclusief de hieraan verbonden extra kosten als Rijksmonument?
Zijn er geen extra subsidies te verkrijgen voor het gedeelte als Rijksmonument?

Dit project is een onderdeel van de totale dijkversterking tussen Zwolle en Hasselt en is binnen het HWBP een heel bijzonder traject. Er loopt een fietspad over en meerdere huizen staan dicht op die dijk. Wij vinden het heel belangrijk dat de gekozen oplossing tot nu toe de instemming heeft van alle betrokkenen. Toch staat in het voorstel dat er nog zorgen leven over het behoud van de monumentale stenen muur en woningen. De SGP hoopt van harte dat die zorgen weggenomen kunnen worden.

Het leidt geen twijfel dat dit mooie project verbetering behoeft. Daarom graag akkoord.


Jan Visscher

Stenendijk met zicht op omgeving

Stenendijk met zicht richting Hasselt