HomeNieuwsProjectplan Spoortippe Punthorst

Projectplan Spoortippe Punthorst

Publicatiedatum: 30 apr. 2020

 

Op 28 april 2020 heeft het Algemeen Bestuur (AB) kennis genomen van de reactienota en het projectplan Waterwet Spoortippe en Punthorst unaniem vastgesteld. Om dat plan uit te voeren is een krediet van € 2,28 miljoen beschikbaar gesteld.

Dit agendapunt was aangekondigd als hamerstuk. Bij vaststelling van de agenda heeft de SGP gevraagd om er toch enkele opmerkingen over te maken.

De SGP heeft kennis genomen van de reactienota en stemt er mee in dat die niet leidt tot aanpassing van het plan. Ik heb contact gehad met de indiener van de zienswijze en begrepen dat die dat ook helemaal niet had verwacht.

Hij heeft een zienswijze ingediend omdat hij de indruk heeft met de rug tegen een muur te staan. Hij heeft een behoorlijke oppervlakte grond waar de waterhuishouding zeer slecht is. Ik heb vernomen dat er inmiddels contacten zijn met het waterschap. Ook dat ze intussen al met drie grote melkveehouders zijn met een behoorlijke oppervlakte grond, die alle drie vergelijkbare problemen hebben.
Ik ben ook nog op een situatie daar gewezen die ze heel vreemd vinden (verwijdering stuw jaren terug). Omdat ik de drie boeren ken, hun grond en ook dat van die stuw, en het bijna in mijn achtertuin is, kan ik denk ik, vrij goed inschatten hoe zij de situatie ervaren.
Daarom wil de SGP toch echt aandacht vragen voor deze problemen.

Akkoord met vaststelling projectplan en beschikbaarstelling krediet van € 2,28 miljoen.

Wel hebben we meteen even een reactie gevraagd op ingekomen stuk 06-09 dat vandaag bij de agendastukken zit. In het projectplan is een waterberging opgenomen waar zonnepanelen op geplaatst worden. SDE subsidie kan (nog) niet aangevraagd worden omdat de daarvoor benodigde netverklaring van Enexis ontbreekt.


Jan Visscher