HomeNieuwsProjectplan Vledders en Leijerhooilanden

Projectplan Vledders en Leijerhooilanden

Publicatiedatum: 29 apr. 2020

 

Op 28 april 2020 heeft het Algemeen Bestuur (AB) kennis genomen van de reactienota en het projectplan Waterwet Vledders en Leijerhooilanden unaniem vastgesteld. Om dat plan uit te voeren is een krediet van € 4,32 miljoen beschikbaar gesteld.

Het plangebied is in de loop der jaren steeds minder aantrekkelijk gemaakt voor de landbouw. De laatste grote landbouwers in het gebied, Eissen en Huls, zijn naar elders vertrokken. Nu er relatief weinig landbouwgrond meer is in het plangebied , kan de SGP ermee instemmen om de voorgestelde plannen daar uit te voeren.

Wij hebben kennis genomen van de reactienota. Wij kunnen in deze situatie ermee instemmen dat de zienswijze niet gehonoreerd wordt. Wij hebben gelezen dat er nog extra onderzoek gedaan is. Daaruit blijkt dat geen schade verwacht wordt door de werken in het plangebied. Daar komt nog bij dat de indieners naar onze mening op de hoogte konden zijn van de plannen die er al jaren waren voor het gebied.

De SGP is akkoord met beschikbaarstelling van een krediet van € 4,32 miljoen.

Zie ook: staphorst.nieuws.nl/gemeente/45558/groen-licht-water-en-natuurplannen-ijhorst-en-punthorst/


Jan Visscher