HomeNieuwsToekomst sliblijn RWZI Echten - aangepast voorkeursalternatief (1)

Toekomst sliblijn RWZI Echten - aangepast voorkeursalternatief (1)

Publicatiedatum: 29 feb. 2020

 

Op 25 februari 2020 heeft het Algemeen Bestuur (AB) het aangepast voorkeursalternatief voor de toekomst van de sliblijn op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Echten besproken. We hadden € 12 miljoen beschikbaar gesteld en het zou nu € 38 miljoen moeten worden. Veel vragen, onbegrip bij de SGP maar ook bij alle andere fracties. Uiteindelijk, na meerdere schorsingen, was het Dagelijks Bestuur (DB) er toch van doordrongen dat dit voorstel geen meerderheid zou halen. Daarom is het, zoals de SGP in eerste termijn al voorstelde, volkomen terecht, teruggenomen door het DB.

Wij hebben dit voorstel kort na ontvangst gelezen en dat was met stijgende verbazing. Hoe durft een DB zo’n voorstel aan ons te doen? Vorig jaar voor ‘Echten Robuust’ € 12 miljoen beschikbaar gesteld door het AB en nu wordt gevraagd om dit op te hogen naar € 38 miljoen. Dan verwacht je een gedegen uiteenzetting hoe u van € 12 naar die € 38 miljoen bent gekomen. Maar helaas, we hebben het niet kunnen vinden. Zelfs niet na het dringende verzoek vorige week dinsdag toen we tijdens een inloopspreekuur vragen konden stellen.
Wij begrijpen het niet dat dit niet aangevoeld wordt.

Met hetgeen wij nu tot onze beschikking hebben, is ons dringend advies dit voorstel terug te nemen.

Overigens lijkt het ons ook goed om in het fractievoorzittersoverleg eens af te stemmen of we met het inloopspreekuur op de goede weg zitten. Het was vooral bedoeld voor technische vragen, maar het gaat er naar onze mening langzamerhand op lijken dat hiermee de leden van het AB van verschillende informatie worden voorzien. Stukken moeten helder zijn, weergeven hoe in een situatie als deze van het ene op het andere bedrag gekomen wordt. Dat hoort in de voorstellen te staan en niet via, via verkregen te worden tijdens een inloopspreekuur.

Lees ook: Toekomst sliblijn RWZI Echten op deze site dd. 24-04-2019


Jan VisscherSlibgisting RWZI Echter