HomeNieuwsToekomst sliblijn RWZI Echten - aangepast voorkeursalternatief (2)

Toekomst sliblijn RWZI Echten - aangepast voorkeursalternatief (2)

Publicatiedatum: 29 mei 2020

 

Op 26 mei 2020 heeft het Algemeen Bestuur (AB) in meerderheid (22 voor en 5, waaronder de SGP, tegen) ingestemd met de voorkeursvariant Echten Groen gas+ en Circulair. Hoewel de SGP zeker oog heeft voor het zoveel mogelijk produceren van Groen gas, vinden wij in deze onzekere tijden zo’n forse investering niet verantwoord.

In de vergadering van 25 februari jl. is dit voorstel teruggenomen. Er waren veel te veel onduidelijkheden. Dank voor het nu veel beter toegelichte voorstel.

Toch blijft dit voor ons best een moeilijk onderwerp. De beoogde richting die we met Echten hadden, is door de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) onmogelijk geworden.

Varianten die nu voorliggen, kosten allemaal veel meer geld. En wanneer dit het enige onderwerp in crisistijd zou zijn dat meer geld kost, was het misschien nog te overzien. Echter overal lopen de kosten op en we krijgen ongetwijfeld te maken met teruglopende inkomsten. Tariefsverhogingen moeten we momenteel niet willen. En daardoor wordt het kiezen voor welke variant dan ook, heel lastig.

Wij betreuren het dat het Dagelijks Bestuur (DB) onverkort blijft vasthouden aan de duurste variant. De wereld om ons heen is sinds 25 februari in een onvoorstelbare crisis terechtgekomen. Dan is het naar de mening van de SGP niet te verkopen dat wij kiezen voor de duurste variant.

Ook zijn we nog niet geheel overtuigd van de gegeven antwoorden op vragen over de onzekerheden die genoemd zijn over installaties. Sommige zijn in gebruik, andere moeten nog in gebruik genomen worden. Hoewel wij voorstander zijn van groengasproductie weten wij ook dat bijvoorbeeld ROVA er ongeveer een jaar geleden mee gestopt is. Waarom kunnen wij wel beginnen en zijn zij ermee gestopt?

Wij werken wel met het belastinggeld van anderen waar we een zuinig beheer mee dienen na te streven. Omdat we echter ook oog willen hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen, hebben wij overwogen akkoord te gaan met maximaal de variant Groen gas+. Echter zijn er tijdens de vergaderingen nog zoveel zaken onduidelijk gebleven waardoor de SGP toch niet verder wilde gaan dan de variant Groen gas.

Lees ook: Toekomst sliblijn RWZI Echten - aangepast voorkeursalternatief (1) op deze site dd. 29-02-2020Jan Visscher