HomeNieuwsVoorkeursalternatief HWBP Stenendijk Hasselt

Voorkeursalternatief HWBP Stenendijk Hasselt

Publicatiedatum: 3 jun. 2020

 

Op 26 mei 2020 heeft het Algemeen Bestuur (AB) kennis genomen van reacties uit de omgeving en bestuurlijke partners op het Voorkeursalternatief (VKA) Stenendijk. Daarnaast is het Verkenningenrapport en het daarin voorgestelde VKA voor de Stenendijk vastgesteld. In het voorkeursalternatief wordt een zelfstandig kerende constructie in de bestaande dijk aangebracht. Bewoners zijn enerzijds blij met de keuze voor deze constructie, maar maken zich toch nog wel zorgen over de ontsluiting tijdens de werkzaamheden. De aannemer zal dit volgens de voorwaarden van de aanbesteding goed dienen te regelen in samenspraak met de omgeving.

Eerder hebben ook wij aangegeven dit een goede richting te vinden. In de nu gepresenteerde stukken lezen we dat er over het algemeen instemming is en ook opluchting dat de dijk niet verhoogd hoeft te worden.

Op pag. 1 van het voorstel lezen we dat er geen reacties binnengekomen zijn van 11 februari t/m 10 maart 2020. Echter op de volgende pagina lezen we dat op het VKA in de reactieperiode van 11 februari t/m 10 maart reacties zijn binnengekomen. Wat is nu juist? (Antwoord was dat geen reacties juist is).

Het is goed dat nog even verder gekeken wordt naar de gevolgen van extreme situaties. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat dit niet hoeft te leiden tot aanpassing van het plan.
De stenen muur is een monument. Goed dat er bij de provincie subsidie aangevraagd wordt voor de daarmee verband houdende herstelwerkzaamheden.

Waar we nog wel enige moeite mee hebben, is wat op pag. 3 van het voorstel staat over groot onderhoud van de weg. Realisatie volgens het VKA leidt inderdaad tot aantasting van de weg. Dat onderschrijven wij. Echter, dat het herstel van de weg binnen deze randvoorwaarde geen aanvullende investering voor de gemeente Zwartewaterland vraagt, is volgens ons te kort door de bocht. De weg/het fietspad over de Stenendijk is ook nu al in zeer slechte staat door achterstallig onderhoud. Dat is begrijpelijk gelet op de plannen met de Stenendijk. Maar dan zou in onze ogen zeker een deel van de kosten van herstel van deze weg voor rekening van Zwartewaterland dienen te komen.
Graag een reactie hierop van het DB.
(Antwoord was dat het, omdat het waterschap dit werk wil uitvoeren, toch geheel voor rekening van het waterschap moet komen).

Verder akkoord met uw voorstel.

Lees ook: Krediet voorbereiding planuitwerking Stenendijk dd. 28 februari 2020

Jan Visscher