HomeVerkiezingen 2019

Verkiezingen 2019

Verkiezingsvideo

Waar sta jij voor? Wij vinden het belangrijk dat de belasting tarieven de komende tijd niet gaan stijgen. De SGP heeft oog voor hen  die de financiële touwtjes aan elkaar moeten knopen. Stem daarom 20 maart SGP!

 

Verkiezingsprogramma 2019 – 2023

Verkiezingsprogramma 2019-2023Download hier verkiezingsprogramma 2019-2023.

Vanouds heeft de SGP een grote verbondenheid met het waterschapsbestel, mede ook door de agrariërs, burgers, bedrijven en natuurorganisaties. De SGP in Overijssel en Drenthe doen onder andere mee aan de verkiezingen voor het deel dat waterschap Drents Overijsselse Delta betreft.


Als partij vinden wij dat de veiligheid van de inwoners en bedrijven in ons gebied voorop moet staan. Daarom blijven wij pleiten voor sterke, robuuste dijken. Dat is in ons áller belang.


Wij zijn een partij die zorgvuldig wil omgaan met de schepping. Bijbels rentmeesterschap (bouwen en bewaren) nemen wij ook als uitgangspunt in ons waterschapswerk. Zorgen voor een schoon milieu, waar water en natuur als onderdeel van Gods goede schepping deel van uitmaakt. De SGP ziet het als een Bijbelse opdracht om daar recht aan te doen.


Het beheer omvat onder andere bescherming tegen water in natte perioden, maar ook het beperken van uitdroging wanneer er weinig neerslag valt. Mede door de extreme droogte in het afgelopen jaar is het vasthouden van water sterk in de belangstelling gekomen. Effectief beheer van stuwen is bij deze grote droogte van essentieel belang gebleken voor het grondwater peilbeheer.


Het belang van agrariërs mag niet ondergeschikt gesteld worden aan natuur en recreatie.


Naast het buitengebied verdient ook het waterbeheer in stedelijke gebieden de nodige aandacht, maar
laten we de dorpen niet vergeten.


In dit verkiezingsprogramma zijn de standpunten van de SGP voor de komende bestuursperiode
2019 - 2023 verder uitgewerkt.