20 juli 2023

Artikelen over kostentoedelingsverordering enz.

In o.a. de Meppeler Courant hebben van 3 t/m 17 juli artikelen gestaan naar aanleiding van het besluit van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta om de kostentoedelingsverordening te herzien. Mede naar aanleiding daarvan heeft de SGP er twee keer een reactie op ingediend. Hierna kunt u kennis nemen van deze artikelen.

MC 03-07-2023

MC 05-07-2023

MC 10-07-2023

MC 12-07-2023

MC 17-07-2023