27 april 2022

Evaluatie beleid recreatief gebruik 'Genieten van water'

Op 19 april 2022 heeft het Algemeen Bestuur (AB) de evaluatie besproken van het beleid recreatief gebruik ‘Genieten van water’. De meeste zaken lopen vrij goed. Loslopende honden, die vanaf schouwpaden de weilanden in lopen, is echter nog wel een flink probleem. Aanliggende grondeigenaren/-gebruikers geven daarover vele signalen af. Geheel mee eens dat daar, en met motoren op schouwpaden crossen, meer op gehandhaafd dient te worden. De SGP heeft wel aangegeven te betwijfelen of daar voldoende inzet op uitgeoefend kan worden.

De SGP wil recreatief medegebruik in principe positief tegemoet treden. In haar verkiezingsprogramma voor de huidige periode heeft ze aangegeven dat wel een aantal spelregels in acht genomen moeten worden. De belangrijkste is dat er geen loslopende honden worden toegestaan in de directe omgeving van landbouwgronden. Helaas gaat het daar nogal eens mis. En dan niet alleen bij landbouwgronden maar ook in natuurgebieden.

Recreatief gebruik schouwpad

Op 14 april jl. luidde de kop van een artikel op de website van de Stentor; “Loslopende honden jagen drachtige reeën de dood in bij Deventer”. Wild wordt regelmatig opgejaagd door mensen of loslopende honden in natuurgebieden. Niet de hond is dan de schuldige, maar de mens die zijn of haar verantwoordelijkheid niet neemt. Wordt er wat van gezegd, dat is het helaas regelmatig dat men een grote mond krijgt van de hondenbezitter. Dat soort signalen horen we met enige regelmaat.

Over dit probleem lees je echter niet veel in de evaluatie. Toch dringen wij er op aan hier stevig op toe te zien.

Wel lezen we ook van oneigenlijk gebruik van onze eigendommen, door o.a. motorcross. Goed om te proberen daar gezamenlijk op te controleren. Vraag die dan wel bij ons opkomt, is er voldoende capaciteit om daarop te controleren en heeft het voldoende prioriteit? Daar hebben wij twijfels bij. Wanneer die twijfel onterecht is, horen wij dat graag.

Wanneer overlast door niet aangelijnde honden en crossen op schouwpaden wordt tegengegaan, kunnen wij instemmen voor voortzetting van het beleid voor recreatief gebruik. 

Jan Visscher