8 mei 2021

Hoofdlijnenakkoord RES West-Overijssel

Op 20 april 2021 heeft het Algemeen Bestuur (AB) in meerderheid (fracties Ongebouwd en SGP tegen) ingestemd met het Hoofdlijnenakkoord RES (Regionale Energiestrategie) West-Overijssel.
Dit agendapunt stond als hamerstuk op de agenda. De SGP had gevraagd om een stemverklaring af te mogen leggen. Ook de fractie Ongebouwd heeft daar om verzocht.
Beide fracties maken zich grote zorgen over het aantal hectares waarop men zonneparken wil aanleggen. Verder is de SGP fractie tegen het bouwen van windmolens. Daarnaast is ze van mening dat er nog veel te weinig inzet is voor andere energiebronnen dan wind en zon.

Om uitvoering te geven aan het aanbod van de partners in het RES West-Overijssel zal nog een flink aantal windmolens gebouwd worden. Daarnaast zullen honderden hectares zonnevelden ingericht worden, waarvoor meestal landbouwgrond opgeofferd moet worden. De laatste tijd zie je sowieso veel meer tegenstand, ook onder de bevolking, tegen de plannen van diverse RES gebieden. Zij komen er nu steeds meer achter wat het inhoudt.

Daarnaast wordt in onze ogen nog veel te weinig aandacht geschonken aan andere energiebronnen dan wind en zon.

Zonnepark

Wij hadden vorige week al in onze bijdrage verwerkt dat het bovengenoemde voor ons de redenen zijn om tegen het concept-Hoofdlijnenakkoord RES West-Overijssel te stemmen.
Gisteren (maandag 19 april 2021) lazen wij in de Meppeler Courant en de Stentor dat LTO een brief gestuurd heeft naar veel gemeenten in de regio om landbouwgrond uit te sluiten van zonneparken. Ze willen het platteland begrazen, niet beglazen.
Dat sterkt ons om tegen dit hoofdlijnenakkoord te stemmen.

Jan Visscher