4 oktober 2023

Planuitwerkingskrediet gemalen Streukelerzijl en Galgenrak

Op 26 september 2023 heeft het Algemeen Bestuur (AB) unaniem ingestemd met verhoging van het planuitwerkingskrediet voor het project ‘Gemalen Streukelerzijl en Galgenrak en de stuw Fissele’ van € 1,0 miljoen naar € 1,7 miljoen. Enerzijds komt dat doordat het een complex project is, anderzijds door gestegen onderzoeks- en personeelskosten. Het zijn helaas zaken waar wij momenteel regelmatig mee geconfronteerd worden.
De SGP waardeert het dat de romp van gemaal Streukelerzijl (gemeentelijk monument) in stand kan blijven. Positief is verder dat na realisering gemaal Galgenrak ook water kan aanvoeren vanuit het Zwarte Water.

Omgeving Streukelerzijl

Op 16 september jl. hebben we ter plekke nog een keer weer uitleg gehad over deze plannen. De technische staat van de gemalen is niet zo best meer. Met het oude Algemeen Bestuur (AB) hebben we daar ook al kennis van kunnen nemen tijdens een eerder werkbezoek op 2 april 2022.
Voor de SGP is het wel duidelijk dat hier een forse investering noodzakelijk is. Onder de argumenten op pag. 2 is wat ons betreft helder weergegeven wat er moet gebeuren.
Wij waarderen het dat de romp van het gemeentelijk monument dat Streukelerzijl is, gehandhaafd kan blijven.

Buitenkant Streukelerzijl

Dieselpompen Streukelerzijl

Dat gemaal Galgenrak geheel vernieuwd moet worden, onderschrijven wij. Tijdens de genoemde bijeenkomst van 16 september hebben wij vernomen dat de bewoners over het huidige ontwerp tevreden zijn. Een eerder ontwerp daarvoor kon echter niet op instemming van de omwonenden rekenen.

Het lijkt ons goed om hieruit lering te trekken voor de toekomst. Ga eerst in gesprek met de omgeving voordat een opdracht gegeven wordt voor het maken van een voorlopig ontwerp. Dat kan wellicht kostenbesparend werken, zeker waar nu een nieuw ontwerp is gemaakt. En bij de mensen in de omgeving kunnen mogelijke frustraties dan wellicht voorkomen worden.

Helaas is ook hier duidelijk geworden dat we te maken hebben met flinke kostenstijgingen. Toch is dit een project dat verder moet. Daarom stemt de SGP in met verhoging van het planuitwerkingskrediet tot € 1,7 miljoen.


Jan Visscher