19 april 2022

Voorschot op realisatiekrediet Echten Groengas+ en Circulair

Op 19 april 2022 heeft het Algemeen Bestuur (AB) unaniem besloten om een voorschot van € 2 miljoen ter beschikking te stellen op het realisatiekrediet voor de werkzaamheden op de RioolWaterZuiveringsInstallatie (RWZI) in Echten. Dit maakt onderdeel uit van het op 26 mei 2020 genomen besluit om deze RWZI te herbouwen en aan te passen. Hiervoor is nu krediet nodig om de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk te verzwaren. Een offerte daarvoor van netwerkbeheerder Enexis is geldig tot 20 mei 2022. Nu niet accepteren, zou ertoe kunnen leiden dat het zeer onzeker wordt of die zwaardere aansluiting wel tijdig gerealiseerd kan worden.
De SGP heeft nog gewezen op het veel te gemakkelijk en te fors naar boven afronden van het krediet voor interne kosten en (on)voorziene risicoreservering. Wij hebben grote moeite met het gemak waarmee dat gebeurt.

Dit voorstel omvat werkzaamheden die vooruitlopend op ‘Echten Groengas+ en Circulair, uitgevoerd dienen te worden om straks geen oponthoud te krijgen. Er moet een forse verzwaring van het elektriciteitsnetwerk gerealiseerd worden.
Er ligt een offerte die geldig is t/m 20 mei 2022.

In het gevraagde krediet is ook een verzwaring van de aansluiting op het gasnetwerk van Rendo begrepen. Het krediet van € 2 miljoen dat nu gevraagd wordt, is al begrepen in het totaal geraamde krediet van € 36,5 miljoen van het op 26 mei 2020 behandelde voorstel over Echten.
Omdat het krediet dat nu gevraagd wordt, onderdeel was en is van het genoemde totaal krediet, kunnen wij ermee instemmen.

Wel verzoeken wij u zeer kritisch te blijven op de verhoging met interne kosten, voorziene en onvoorziene risicoreservering. Daardoor komt bij de externe kosten van € 1,5 miljoen nog € 0,5 miljoen ofwel 1/3 deel. Dat vinden wij een fors bedrag. De SGP heeft er in het technisch vragenuur naar geïnformeerd en gevraagd om een duidelijke onderbouwing. Die onderbouwing vinden wij nog zeer matig. Maar waar wij vooral moeite mee hebben, is, dat in de schriftelijke beantwoording staat dat 5% geraamd wordt voor interne kosten en zowel voor de voorziene als onvoorziene risicoreservering 10%. Samen komen wij dan op 25% en dat is toch 8 1/3% minder dan in het voorstel is verwerkt.

Het zou correct zijn om dan een krediet te vragen van € 1,875 miljoen. Wij hebben grote moeite met het gemak om zoiets maar weer naar boven af te ronden. Bent u bereid om het gevraagde krediet aan te passen?

Verder hebben wij in het technisch vragenuur aangegeven het niet correct te vinden dat deze investering nu in 20 jaar in plaats van 30 jaar wordt afgeschreven. Met het antwoord dat het hier gaat om installaties (waarvoor we 20 jaar als termijn hanteren) zijn wij het echt oneens. Dit hoort onlosmakelijk bij een investering in gebouwen waarvoor die 30 jaar geldt.

Jan Visscher