23 mei 2021

Pilot terugwinnen cellulose RWZI Dalfsen (vervolg)

Op 18 mei 2021 heeft het Algemeen Bestuur (AB) opnieuw gesproken over het voorstel van het Dagelijks Bestuur (DB) om een vervolgonderzoek te doen voor terugwinning van cellulose op de rioolwaterzuivering (rwzi) Dalfsen. In de vergadering van 20 april jl. was namelijk het voorstel na uitgebreide discussie teruggenomen door het Dagelijks Bestuur (DB). Ook ditmaal is er uitvoerig over gesproken. Een deel stemt volledig in met het voorstel. Een ander deel houdt grote moeite met het grote bedrag dat voor de pilot nodig is. Ook is voor die partijen het ontbreken van zicht op een positieve business case een struikelblok.
De SGP is die laatste mening ook toegedaan. Ons aangehouden amendement van de vorige vergadering hebben we ingetrokken. Het werd duidelijk dat een kleine meerderheid dat amendement (om eerst zekerheid te hebben over de aangevraagde subsidie) niet zou steunen. De SGP, maar ook Gemeentebelangen Drenthe Overijssel, hebben zorg uitgesproken over de manier hoe gedacht wordt over het omgaan met gemeenschapsgeld.
Bij de stemming hebben 19 leden voor het voorstel gestemd en 10 leden hebben tegen gestemd.

De vorige vergadering is uitgebreid gesproken over dit onderwerp. Wij hebben aanvullende informatie gekregen, waarvoor onze dank. Er zijn echter waterschappen die al onderzoeken op dit terrein hebben gedaan. Wat wij heel vreemd vinden, is dat die er dan niet verder mee gaan en u ons voorstelt er nu verder mee te gaan.

In de aanvullende informatie (bijlage 3) geeft u aan dat de break-evenprijs van cellulose ligt op € 1,59/kg. De actuele marktwaarde zou echter nog variëren tussen de € 0,10 en          € 0,35 per kg cellulose.  Dat is een enorm verschil. Hoewel we goed gezien hebben dat de opbrengst maar een heel klein deel uitmaakt op de uiteindelijke kosten, zijn we toch van mening dat met dit project onzorgvuldig omgegaan wordt met gemeenschapsgeld. In de presentatie tijdens de Deltabijeenkomst hebben wij het helaas ervaren dat vrij laconiek gedaan werd over de kosten van dit project en het omgaan met gemeenschapsgeld.

Wat de gevolgen kunnen zijn van een business case die gebaseerd is op het innovatieve karakter en niet op ervaringscijfers, hebben we afgelopen vrijdag (14-05-21) nog kunnen lezen in de Meppeler Courant. Het ging daar over MeppelEnergie. Het aandelenkapitaal (€ 300.000) is in jaarrekening 2019 naar nihil afgewaardeerd en in de jaarrekening 2020 is een schuld van bijna € 300.000 aan de gemeente Meppel ook als oninbaar afgeboekt. De andere grote aandeelhouder heeft vergelijkbare bedragen moeten afboeken. Een positief resultaat in de toekomst ziet men nog niet zitten.
Natuurlijk gaat het hier om een ander project, maar wel een waarschuwing voor ons. En met een zo onzekere businesscase als bij het celluloseproject, mogen wij naar onze mening hier niet zoveel publiek geld in investeren.

De extra stukken die we hebben ontvangen, blijven in onze ogen nog met net zoveel onzekerheden en aannames omgeven als tijdens de vorige vergadering.

Tijdens de Deltabijeenkomst (11 mei jl.) hebben we een opmerking gemaakt over de kapitaallasten (sheet 16 van de presentatie). Men heeft ons gebeld en gezegd dat inderdaad de afschrijving niet 15 maar 20 jaar moest zijn. Dan zou het verhaal kloppen. Maar het zal wel aan ons liggen, maar volgen doen we het nog steeds niet.
Investering € 680.000 gedeeld door 20 jaar is € 34.000 afschrijving. Dan zou er jaarlijks € 8.000 rente in de kapitaallast van de investering zitten?
Exploitatieonderzoek € 580.000 wordt in 5 jaar afgeschreven is € 116.000. Dan resteert jaarlijks € 6.000 voor rente in de kapitaallast. Voor het eerste jaar zal er niet zoveel aan mankeren, maar over de gehele periode lijkt het ons vrij fors.

Wij kunnen onze bijdrage van de vorige vergadering over dit onderwerp herhalen, maar gaan dat niet doen.  Wel blijft het verwerven van de aangevraagde subsidie een absolute voorwaarde voor ons en we hebben overwogen het in de vorige vergadering ingediende, aangehouden amendement opnieuw in te dienen. (Niet gedaan omdat duidelijk werd dat een kleine meerderheid zou tegenstemmen)

Voor het overige wachten wij eerst de beantwoording af voor we ons eindoordeel geven.

Jan Visscher